Gizlilik Politikası Sözleşmesi


Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Gizlilik Politikası Sözleşmesi

Bu Web Sitesini (Kısacası

“Site” Olarak Anılacaktır) Kullanmak İçin Lütfen Aşağıda Yazılı Koşulları

Okuyunuz. İşbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca “Site Kullanım

Koşulları”) Kabul Etmediğiniz Takdirde, Siteyi Kullanmaktan Vazgeçin.


 1.1 Sitenin Sahibi E5 Karayolu üzeri, Gümüşpala Mahallesi, Galip Sokak No:8 Kat.2-3 Avcılar / İSTANBUL

Adresinde İkamet Eden Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu

Kredi  (Bundan Böyle Kısacası “Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu”

Olarak Anılacaktır) Olup, Site de Sunulan Hizmetler Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Tarafından

Sağlanmaktadır. Site Sahibi Bu Sitede Yer Alan Veya Alacak Olan Bilgileri,

Formları, İçeriği, Siteyi, Site Kullanım Koşullarını Dilediği Zaman Değiştirme

Hakkını Saklı Tutmaktadır.


 1.2 Bu Sitede Sunulan

Hizmetlerden Belirli Bir Bedel Ödeyerek Ya Da Bedelsiz Olarak Yararlananlar

Veya Herhangi Bir Şekilde Siteye Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi

Aşağıdaki Kullanım Koşullarını Kabul Etmiş Sayılmaktadır. İşbu Site Kullanım

Koşulları’nı Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Dilediği Zaman Değiştirebilir. Bu Değişiklikler

Periyodik Olarak Sitede Yayınlanacak Ve Yayınladığı Tarihte Geçerli Olacaktır. YSF

MAKİNA Tarafından İşbu Site Kullanım Koşulları nda Yapılan Her Değişikliği Site

Hizmetlerinden Yararlanan Ve Siteye Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi

Önceden Kabul Etmiş Sayılmaktadır.


 1.3 İşbu Site Kullanım

Koşulları 5/7/2019 Tarihinde En Son Değişiklik Yapılarak Ve Web Sitesi

Üzerinden Yayımlanarak; Siteyi Kullanan Her Kişi Tarafından Erişimi Mümkün

Kılınıp Yürürlüğe Konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları Ayrıca, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu

Hizmetlerinden Yararlanacak Olan Kullanıcılarla Ve İş Ortaklarıyla Yapılmış

Ve/Veya Yapılacak Olan Her Türlü Sözleşmenin De Ayrılmaz Bir Parçasıdır.


 Tanımlar


2.1 Site: Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu

Tarafından Belirlenen Çerçeve İçerisinde Çeşitli Hizmetlerin Ve İçeriklerin

Sunulduğu Çevrimiçi(On-Line) Ortamdan Erişimi Mümkün Olan Web Sitesini;


 2.2 Kullanıcılar: Siteye

Çevrimiçi(On-Line) Ortamdan Erişen Her Gerçek Ve Tüzel Kişi(Ler)İ;


 2.3 Link(Ler): Site

Üzerinden Bir Başka Web Sitesine, Dosyalara, İçeriğe Veya Başka Bir Web

Sitesinden Siteye, Dosyalara Ve İçeriğe Erişim Mümkün Kılan Bağlantı(Lar);


 2.4 İçerik(Ler): Site

Ve/Veya Herhangi Bir Web Sitesinden Yayınlanan Veya Erişimi Mümkün Olan Her

Türlü Bilgi, Dosya, Resim, Rakam, Fiyat Vb. Görsel, Yazınsal Ve İşitsel

İmgeleri İfade Eder.


Genel Hükümler


 3.1 Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Site

Dahilinde Erişime Açtığı Hizmetler Ve İçeriklerinden Hangisinin Ücrete Tabi

Olacağını Belirlemekte Tamamen Serbesttir.


 3.2 Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu'nin Sunduğu

Hizmetlerden Yararlananlar Ve Site’yi Kullananlar, Yalnızca Hukuka Uygun Ve

Şahsi/Kurumsal Amaçlarla Site Üzerinden İşlemler Yapabilirler. Kullanıcılar’ın,

Site Dahilinde Yaptığı Her İşlem Ve Eylemdeki Hukuki Ve Cezai Sorumluluk

Kendilerine Aittir. Her Kullanıcı, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Ve/Veya Başka Bir Üçüncü Şahsın

Haklarına Tecavüz Teşkil Edecek Nitelikteki Herhangi Bir İş Ve Eylemde

Bulunmayacağını; Yazılı, Görsel Ve İşitsel Bilgileri Açıklamayacağını,YSF

MAKİNA Açıkladığı Her Türlü Yazılı,Görsel Ve İşitsel Bilginin Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu

Açıkladığı Sırada Her Türlü Biçimde Kullanılması, İşlenmesi, Saklanması,

Açıklanması Ve Üçüncü Kişilere Karşı İfşa Edilmesi Konusunda Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu'nin

Münhasır Hak Sahibi Olduğunu Kabul , Beyan Ve Taahhüt Eder. Kullanıcı, Site

Dahilinde Bulunan Resimleri, Metinleri, Görsel Ve İşitsel İmgeleri, Video

Klipleri, Dosyaları, Veri Tabanlarını, Katalogları Ve Listeleri Çoğaltma

Yacağını, Kopyalamayacağımı, Dağılmayacağını, İşlemeyeceğini, Gerek Bu

Eylemleri İle Gerekse De Başka Yollarla Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu İle Doğrudan Ve/Veya Dolaylı

Olarak Rekabete Girmeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir.


 3.3 Site Dahilinde Üçüncü

Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerden Ve Yayınlanan İçeriklerden Dolayı YSF

MAKİNA nin, İşbirliği İçinde Bulunduğu Kurumların, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Çalışanlarının Ve

Yöneticilerinin, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Yetkili Satıcılarının Sorumluluğu Bulunmamaktadır.

Herhangi Bir Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanan Ve Yayınlanan Bilgilerin,

İçeriklerin, Görsel Ve İşitsel İmgelerin Doğruluğu Ve Hukuka Uygunluğunun

Taahhüdü Bütünüyle Bu Eylemler, Gerçekleştirilen Üçüncü Kişilerin

Sorumluluğundadır. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerin

Ve İçeriklerin Güvenliğini, Doğruluğunu Ve Hukuka Uygunluğunu Taahhüt Ve

Garanti Etmemektedir.


 3.4 Kullanıcılar, Siteyi

Kullanarak, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubunin, Diğer Kullanıcıların Ve Üçüncü Kişilerin Aleyhine

Hiçbir Faaliyette Bulunmayacak lardır. Kullanıcıların İşbu Site Kullanım

Koşulları Hükümlerine Ve Hukuka Aykırı Olarak Gerçekleştirdikleri Site

Üzerindeki Faaliyetler Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Veya

Uğrayabilecekleri Zararlardan Dolayı Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu'nin Doğrudan Ve/Veya Dolaylı

Hiçbir Sorumluluğu Yoktur.


 3.5 Kullanıcılar, YSF

MAKİNA Site Dahilinde Kendileri Tarafından Sağlanan Bilgilerin Ve İçeriklerin

Doğru Ve Hukuka Uygun Olduğunu Kabul Ve Taahhüt Etmektedirler. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu,

Kullanıcılar Tarafından Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu İletilen Veya Site Üzerinden Kendileri

Tarafından Yüklenen, Değiştirilen Ve Sağlanan Bilgiler Ve İçeriklerin

Doğruluğunu Araştırma; Bu Bilgi Ve İçeriklerin Güvenli, Doğru Ve Hukuka Uygun

Olduğunu Taahhüt Ve Garanti Etmekle Yükümlü Ve Sorumlu Değildir.


 3.6 Kullanıcılar, Site

Dahilinde Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Haksız Rekabete Yol Açarak

Faaliyetlerde Bulunmayacağını, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu’in Ve Üçüncü Kişilerin Şahsi Ve

Ticari İtibarını Sarsacak, Kişilik Haklarına Tecavüz Ve Taarruz Edecek Fiilleri

Gerçekleştiremeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir


 3.7 Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Site

Dahilinde Sunulan Hizmetleri Ve İçerikleri Her Zaman Değiştirebilme Hakkını

Saklı Tutmaktadır. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Bu Hakkını Hiçbir Bildirimde Bulunmadan Ve Önel

Vermeden Kullanabilir. Kullanıcılar, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu nin Talep Ettiği Değişiklik

Ve/Veya Düzeltmeleri İvedi Olarak Yerine Getirmek Zorundadırlar. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu

Tarafından Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya Düzeltme İstekleri Gerekli Görüldüğü

Takdirde Doğrudan Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Tarafından Yapılabilir. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Tarafından

Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya Düzeltme Taleplerinin, Kullanıcılar Tarafından

Zamanında Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Doğan Veya Doğabilecek Zararlar,

Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar Tarafından Kullanıcılara Aittir.


 3.8 Site Üzerinden, YSF

MAKİNA nin Kendi Kontrolünde Olmayan Ve Başkaca Üçüncü Kişilerin Sahip Olduğu

Ve İşlettiği Başka Web Sitelerine Ve/Veya İçerikleri Ve/Veya Dosyalara YSF

MAKİNA Tarafından Link Verilebilir. Bu Linkler Sadece Referans Kolaylığı

Nedeniyle Sağlanmış Olup, İlgili Web Sitesini Veya İşleten Kişiyi Destekleyici

Veya Web Sitesi Veya İçerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi Bir Türde Bir Beyan

Veya Garanti Niteliği Taşımamaktadır. Site Üzerindeki Linkler Vasıtasıyla

Erişilen Web Siteleri, Dosyalar Ve İçerikler İle Linkler Vasıtasıyla Erişilen

Web Sitelerinden Sunulan Hizmetler Veya Ürünler veya Bunların İçerikleri

Hakkında Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu nin Herhangi Bir Sorumluluğu Yoktur.


 3.9 Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Site

Üzerinden Kullanıcılar Tarafından Kendisine İletilen Bilgileri ‘’Gizlilik

Politikası’’ Ve Kullanıcılar Ve Diğer Taraflarla Yaptığı Sözleşmelerin

Hükümleri Doğrultusunda Kullanabilir, Bu Bilgileri İşleyebilir, Bir Veri Tabanı

Üzerinde Tasnif Edip Muhafaza Edilir. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Aynı Zamanda; Kullanıcı Veya

Ziyaret Edenin Kimliğini, Adresini, Elektronik Posta Adresi, Telefonunu, Ip

Adresini, Site nin Hangi Bölümlerini Ziyaret Ettiğini, Domain Tipini, Tarayıcı

(Browser) Tipini, Tarih Ve Saat Gibi Bilgileri Kullanıcılarla İş Ortaklarıyla

Ve Taraflarla Yaptığı Sözleşmeler Kapsamında Ve İstatiki Değerlendirme Ve

Kişiye Yönelik Hizmetler Sunma Gibi Amaçlarla Da Kullanılabilir.


 Fikri Mülkiyet Hakları


 4.1 Bu Site Dahilinde

Erişilen Veya Hukuku Uygun Olarak Kullanıcılar Tarafından Sağlanan Bilgiler Ve

Bu Sitenin (Sınırlı Olmamak Kaydıyla Tasarım, Metin, İmge, Html Kodu Ve Diğer

Kodlar ) Tüm Elemanları (Hepsi Birden ‘Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Nin Teklif Haklarına Tabi

Çalışmaları’’ Olarak Alınacaktır) Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu’e Ait Ve/Veya Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu

Hizmetlerini,Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Bilgilerini Ve Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu'nin Telif Haklarına Tabi

Çalışmalarını Yeniden Satmak, İşlemek, Paylaşmak, Dağıtmak, Sergilemek Veya

Başkasına Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu'nin Hizmetlerine Erişim Veya Kullanım İzni Vermek Hakkına

Sahip Değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları Dahilinde Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Tarafından

Sarahaten İzin Verilen Durumlar Haricinde, Kullanıcılar, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu nin Telif

Haklarına Tabi Çalışmalarını Çoğaltamaz, İşleyemez, Dağıtamaz Veya Bunlardan

Türemiş Çalışmalar Yapamaz Veya Hazırlayamaz.


 4.2 İşbu Site Kullanım

Koşulları Dahilinde Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Tarafından Sarahaten Yetki Verilmediği Hallerde,

Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Hizmetlerine, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Bilgilerine, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Telif Haklarına

Tabi Çalışmalarına, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Ticari Markalarına, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Ticari Görünümüne

Veya Site Vasıtasıyla Sağladığı Başkaca Varlık Ve Bilgilere Yönelik Haklarını

Saklı Tutmaktadır.


 Site Kullanım Koşulları nda Değişiklikler


 Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Tamamen Kendi

Takdirine Bağlı Olarak İşbu Site Kullanım Koşulları’nı Herhangi Bir Zamanda

Sitede İlan Ederek Değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın Değişen

Hükümleri, İlan Edildikleri Tarihte Geçerlilik Kazanacaktır. İşbu Site Kullanım

Koşulları Kullanıcının Tek Taraflı Beyanları İle Değiştirilemez.


Mücbir Sebepler


Hukuken Mücbir Sebep

Sayılan Tüm Durumlarda Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu İşbu Site Kullanım Koşulları Ve ‘’Gizlilik

Politikasından Herhangi Birini Geç İfa Etme Veya İfa Etmeme Nedeniyle Yükümlü Değildir.Bu

Ve Bunun Gibi Durumlar, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Açısından, Gecikme Veya İfa Etmeme Veya

Temerrüt Add Edilmeyecek Veya Bu Durumlar İçin Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu nin Herhangi Bir

Tazminat Yükümlülüğü Doğmayacaktır. ‘’Mücbir Sebep’’ Terimi, İlgili Tarafın

Makul Kontrolü Haricinde Ve İnteraktifin Gerekli Özeni Göstermesine Rağmen

Önleyemediği Olaylar Olarak Yorumlanacaktır. Bunun Yanında Sınırlı Olmamakla

Koşuluyla, Doğal Afet, İsyan, Savaş, Grev, İletişim Sorunları, Altyapı Ve

İnternet Arızaları, Elektrik Kesintisi Ve Kötü Hava Koşulları, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu'nin

Gerekli Bilgi Güvenliği Önlemleri Almasına Karşın Siteye Ve Sisteme Yapılan

Saldırılar Gibi Durumlar Mücbir Sebep Olaylarına Dahildir.


 Uygulanacak Hukuk Ve Yetki


İşbu Site Kullanım

Koşulları’nın Uygulamasında, Yorumlanmasında Ve Bu Site Kullanım Koşulları

Dahilinde Doğan Hukuki İlişkilerin Yönetiminde Yabancılık Unsuru Bulunması

Durumunda Türk Kanunlar İhtilafı Kuralları Hariç Olmak Üzere, Türk Hukuku

Uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşullarından Dolayı Doğan Veya Doğabilecek

Her Türlü İhtilaf Halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri Ve İcra Daireleri

Yetkilidir.


Yürürlülük Ve Kabul


 İşbu Site Kullanım

Koşulları Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Tarafından Site İçerisinde İlan Edildiği Tarihte Yürürlük

Kazanır. Kullanıcılar, İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerini Site yi

Kullanmakla Kabul Etmiş Olmaktadırlar. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Dilediği Zaman İşbu Site

Kullanım Koşulları Hükümlerinde Değişikliğe Gidebilir Ve Değişiklikler Versiyon

Numarası E Değişiklik Tarihi Belirtilerek Site Üzerinden Yayınladığı Tarihte

Yürürlüğü Girer.


Gizlilik Politikası


 Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Kullanıcıların

Kendisine  https://www.viponur.com.tr/ Adlı Web Sitesi (‘’Web Sitesi’’) Üzerinden Elektronik

Ortamdan İletilen Kişisel Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. YSF

MAKİNA, Kişisel Bilgileri, Üçüncü Kişilere,  Bilgilerin Toplanması İle

İlgili Açıklanan Amaçlar Dışında Paylaşmayacak, Satmayacak Veya

Kullandırmayacaktır.


Web Sitesi Vasıtasıyla Web

Sitesine Üyelik Veya Satıcı Olma Gibi Sıfatların Kazanılması İçin

Kullanıcıların Kendileriyle İlgili Bir Takım Kişisel Bilgileri (Ad-Soyad,

Telefon, Adres, E-Posta Adresleri Gibi) Vermeleri Gerekmektedir. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu,

Talep Edilen Bilgileri Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Veya İşbirliği İçinde Olduğu Kişiler

Tarafından Doğrudan Pazarlama Yapmak Amacıyla Kullanılabilir. Kişisel Bilgiler

Gerektiğinde Kullanıcıyla Temas Kurmak İçin De Kullanılır. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu

Tarafından Talep Edilen Bilgiler Veya Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgiler

Veya Web Sitesi Üzerinden Yapılan İşlemlerle İlgili Bilgiler Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Ve

İşbirliği İçinde Olduğu Kişiler Tarafından Kullanıcının Kimliği İfşa Edilmeden

Çeşitli İstatistiki Değerlendirmeler, Veri Tabanı Oluşturma Ve Pazar

Araştırmalarında Kullanılabilir.


 Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Web Sitesi

Dahilinde Başka Sitelere Link Verebilir. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Link Vasıtasıyla Erişilen

Sitelerin Gizlilik Uygulamaları Ve İçeriklerine Yönelik Herhangi Bir Sorumluluk

Taşımamaktadır.


Kullanıcıya Ait Kişisel

Bilgiler, Ad-Soyad, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve Kullanıcıyı

Tanımlamaya Yönelik Her Türlü Bilgiyi İçermektedir. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, İşbu Gizlilik

Politikasında Aksi Belirtilmedikçe Kişisel Bilgilerden Herhangi Birini YSF

MAKİNA nin İşbirliği İçinde Olmadığı Şirketlere Ve Üçüncü Kişilere

Açıklamayacaktır. Aşağıda Belirtilen Durumlarda Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, İşbu Gizlilik

Politikası Hükümleri Dışına Çıkarak Kullanıcılara Ait Bilgileri Üçüncü Kişilere

Açıklayabilir. Bu Durumlar;


 Kanun, Kanun Hükmünde

Kararname, Yönetmelik Ve Bunun Gibi Yetkili Hukuki Otorite Tarafından Çıkarılan

Ve Yürürlükte Olan Hukuk Kurallarının Getirdiği Zorunluluklar Uyulmasının;


Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu’in

Kullanıcılarla Yazılı Veya Verdiği Hizmetler Dolayısıyla Zımni Olarak Akdettiği

Sözleşmelerin Gereklerinin Yerine Getirilmesi Ve Bunların Uygulamaya

Konulmasının;


Yetkili İdari Ve Adli

Otorite Tarafından Usulce Göre Yürütülen Bir Araştırma Veya Soruşturmanın

Yürütümü Amacıyla Kullanıcılarla İlgili Bilgi Talep Edilmesinin Ve

Kullanıcıların Hakları Veya Güvenliklerini Korumak İçin Bilgi 

Verilmesinin Gerekli Olduğu Hallerdir.


Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Gizli

Bilgileri Kesinlikle Özel Ve Gizli Tutmayı, Bunu Bir Saklama Yükümü Olarak

Addetmeyi Ve Gizliliğin Sağlanması Ve Sürdürülmesi, Gizli Bilgilerin Tamamının

Veya Herhangi Bir Kısmının Kamu Alanına Girmesini Veya Yetkisiz Kullanımını

Veya Üçüncü Bir Kişiye İfşasını Önlemek İçin Gerekli Tüm Tedbirleri Almayı Ve

Gerekli Özeni Göstermeyi Taahhüt Etmektedir.


 Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Kullanıcılar Ve

Kullanıcıların Web Sitesi’ni Kullanımı Hakkındaki Bilgileri Teknik Bir İletişim

Dosyası ( Cookie ) Kullanarak Elde Edebilir. Bahsi Geçen Teknik İletişim

Dosyaları, Ana Bellekte Saklanmak Üzere Bir Web Sitesinin, Kullanıcının

Tarayıcısına ( Browser ) Gönderdiği Küçük Metin Dosyasıdır. Teknik İletişim

Dosyası Bir Web Sitesi Hakkında Durum Ve Tercihleri Saklayarak İnternetin

Kullanımı Kolaylaştırır. Teknik İletişim Dosyası, Web Sitesini Kaç Kişinin

Kullandığını, Bir Kişinin Web Sitesini Hangi Amaçla, Kaç Kez Ziyaret Ettiğini

Ve Ne Kadar Kaldığı Hakkında İstatistiksel Bilgileri Elde Etmek Ve Kullanıcılar

İçin Özel Tasarlanmış Kullanıcı Sayfalarından Dinamik Olarak Reklam Ve İçerik

Üretilmesine Yardımcı Olur. Teknik İletişim Dosyası, Ana Bellekten Veya

E-Postasından Veri Veya Başkaca Herhangi Bir Kişisel Bilgi Almak İçin

Tasarlanmamıştır. Tarayıcıların Pek Çoğu Başta Teknik İletişim Dosyası Kabul

Eder Biçimde Tasarlanmıştır, Ancak Kullanıcılar Dilerse Teknik İletişim

Dosyasının Gelmemesi Veya Teknik İletişim Dosyasının Gönderdiğinde İkaz

Verilmesini Sağlayacak Biçimde Ayarları Değiştirebilirler.


Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, Tarafından Web

Sitesi Dahilinde Düzenlenen Periyodik Anketlere Cevap Veren Kullanıcılardan

Talep Edilen Bilgiler, Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu Ve İşbirliği İçindeki Kişiler Tarafından Bu

Kullanıcılara Doğrudan Pazarlama Yapmak, İstatistiki Analiz Yapmak Ve Veri

Tabanı Oluşturmak Amacıyla Kullanılmaktadır.


Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu, İşbu Gizlilik

Politikası Hükümlerini Dilediği Zaman Web Sitesinde Yayınlamak Suretiyle

Değiştirebilir. Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu'nin Değişiklik Yaptığı Gizlilik Politikası Hükümleri

Web Sitesinde Yayınlandığı Tarihte Yürürlük Kazanır.