Hastane Güvenliği

Hastanelerde düzenli sağlık hizmetinin sağlanması,

Hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanması

Personel ve hastaları rahatsız edici her türlü unsurların önlemlerinin alınması,

Dilencilerin ve izinsiz giriş yapabilecek kişilere karşı kontrolün sağlanması,

Hırsız ve yankesicilerin takip ve kontrol edilmesi,

Polikliniklerin sürekliliğinin ve hizmetinin sağlanması,

Yakıt ve gaz kullanılan alanların muhafazası ve güvenlik önlemlerinin alınması,

Acil çıkış ve ambulans’ a ait alanların boşaltılarak hareket alanlarının açık kalmasını sağlamak.